Café Derby (Vigo)

Café Derby (Vigo)

Resistencias culturaisFranquismo (51-75)

Lugar de celebración de tertulias durante a posguerra polos galeguistas en Vigo, entre os que se contan Xaime Isla Couto, Plácido Castro, os irmáns Álvarez Blázquez, Francisco Fernández del Riego, Celso Emilio Ferreiro, Álvaro Cunqueiro, e os pintores Maside, Laxeiro, Colmeiro, Urbano Lugrís, Pousa, etc. Pecharía en 1968.

Estado

Desaparecido. Edificio demolido substituído polo actual edificio Derby, obra do arquitecto Desiderio Pernas.

Fontes

MALLO, Albino, Algo máis que un café. O Derby de Vigo (1921-1968), Vigo, Galaxia, 2010.

Rúa de Urzaiz, 21, 36201 Vigo, Pontevedra, Vigo
/ Galicia