Asalto frustrado á tarrafa Nuestra Señora de los Remedios

Asalto frustrado á tarrafa Nuestra Señora de los Remedios

FuxidasGuerra Civil (36-39)

Foi protagonizado por sete fuxidos en rebeldía vinculados ao SIP de Celeiro, o 23 de xuño de 1937, que máis adiante se incorporaron ao grupo guerrileiro de Neira.

Fontes

PEREIRA, Dionisio, Loita de clases e represión franquista por mar, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 2010, 473.

Santa María e Santiago de Viveiro. Porto de Viveiro, Viveiro
/ LUGO