A Volta dos Nove

A Volta dos Nove

Lugares de execuciónGuerra Civil (36-39)

Neste lugar foron asasinados nove persoas a mediados de outubro de 1936, en represalia pola morte dun falanxista, días antes. Case todos eles estaban vinculados ao cenetismo: Modesto Fernández, Generoso Valverde, Manuel Francisco Lijó, José Rodríguez, Manuel Aballe, Felicísimo Antonio Pérez, Fidel Leyenda, Elías Alejandro Gonda e Manuel Barbosa. Dende que o suceso tivo lugar, comezaron a aparecer cruces debuxadas na terra, ata que a construción da estrada o impediu, polo que apareceron pintadas en vermello nunha rocha próxima.
Os restos dos asasinados serían levados ao Cemiterio de Baiona, onde en 2009 se realizaron labores de exhumación coas que se atoparon un bo volume de ósos misturados; tamén se documentou que, en 1941, varios familiares das vítimas recibiran os restos exhumandos da foxa.

Estado

A día de hoxe hai un monumento.

Fontes

MARIÑO, Henrique, "La curva de las nueve cruces: la resistencia de un pueblo contra la barbarie falangista", Público, 18/02/2022, https://www.publico.es/politica/represion-franquista-curva-nueve-cruces-resistencia-pueblo-barbarie-falangista.html>, 16/08/2022. VILAR, Xosé Lois; MÉIXOME, Carlos, "A Volta dos Nove: notas para unha historia da represión franquista no Val Miñor", Murguía: Revista Galega de Historia, 7-8, 155-168. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA, “Fosa en el Cementerio de Baiona”, Mapa de fosas del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 2022,

Santa María de Baiona. Avenida de Brasil, 149, Baiona
/ PONTEVEDRA