Toma da aldea de Marcelle-A Baña pola guerrilla

Toma da aldea de Marcelle-A Baña pola guerrilla

GuerrillaPosguerra (39-51)

A comezos de decembro de 1946, produciuse unha breve toma da parroquia de Santa Cristina de Marcelle por dous destacamentos guerrilleiros da IV Agrupación do Ejército Guerrillero de Galicia.

Fontes

MARTÍNEZ, Lupe, Coa man armada. "Ejército Guerrillero de Galicia": IV Agrupación, 1946-1948, A Nosa Terra, Vigo, 2007.

Santa Cristina de Marcelle, A Baña
/ A CORUÑA