Sede da Editorial Galaxia

Sede da Editorial Galaxia

Resistencias culturaisFranquismo (51-75)Transición (75-78)

A Editorial Galaxia fundouse o 25 de xullo de 1950 en Santiago de Compostela, destacando as figuras de Francisco Fernández del Riego, Xaime Isla Couto e Ramón Piñeiro. Durante a Ditadura de Franco, foi un dos principais medios de resistencia cultural e política dun galeguismo condenado á clandestinidade dende o triunfo sublevado en Galicia. Fíxoo estimulando a produción de textos na narrativa e no ensaio cos que prestixiar a lingua galega, pero tamén impulsar unha produción autónoma que evidenciase a existencia dunha cultura e identidade galegas diferente e diferenciada do campo literario español. O primeiro libro publicado por Galaxia foi Antífona da cantiga, de Ramón Cabanillas, que saíu á rúa en abril de 1951.

Estado

Sen identificación conmemorativa na actualidade.

Fontes

VILLANUEVA, María Dolores, A Editorial Galaxia: proxecto e traxectoria 1950-1963 [tese de doutoramento], Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2015.

Notas

As coordenadas correspóndense ao emprazamento orixinal da editorial. Na actualidade, as súas oficinas centrais están en Avenida de Madrid, 44.

Rúa da Reconquista, 1, Vigo, España, Vigo
/ Galicia