Reunións da Asociación Galega da Muller no Pazo de Fonseca, Facultade de Económicas e Facultade de Medicina da USC

Reunións da Asociación Galega da Muller no Pazo de Fonseca, Facultade de Económicas e Facultade de Medicina da USC

Movementos feministas e LGTBIQ+MulleresTransición (75-78)

Lugares de reunión da Asociación Galega da Muller (AGM) en Santiago de Compostela durante os seus inicios, o curso académico 1976-1977.

Fontes

BAR, Mónica, Feministas galegas. Claves para unha revolución en marcha, Edicións Xerais, Vigo, 2010, 128-129.ANTELO, Enya, Entrevista a Nanina Santos Castroviejo, Santiago de Compostela, 2018.

Rúa do Franco, s/n, Rúa Santo Ignacio Monte e Rúa de San Francisco, s/n, Santiago de Compostela
/ A CORUÑA