Resistencia contra as cotas sobre a produción agraria en Amoeiro

Resistencia contra as cotas sobre a produción agraria en Amoeiro

Resistencias civís non organizadasPosguerra (39-51)

Veciños de Amoeiro negáronse abertamente a entregar as cotas de fabas, millo, patacas, madeira e viño da campaña de 1948.

Fontes

CABANA, Ana, Entre a resistencia e a adaptación. A sociedade rural galega no franquismo (1936-1960) [tese de doutoramento], Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2006, 163.

Notas

Por non contar cunha localización máis precisa, as coordenadas refírense á Casa do Concello de Amoeiro.

Santa María de Amoeiro. Rúa Castor Sánchez Martínez, 6, Amoeiro
/ OURENSE