Propaganda subversiva na Igrexa de San Xurxo

Propaganda subversiva na Igrexa de San Xurxo

Resistencias civís organizadasIgrexaFranquismo (51-75)

Nicanor Acosta Alonso, sacerdote de trinta anos encargado da Igrexa de San Xurxo, foi detido o 20 de xaneiro de 1969 acusado de difundir propaganda titulada “Nosotros los obreros”. Un bo representante daquela parte do clero español que, cos novos aires traídos polo Concilio Vaticano II, se ía despegando do réxime franquista e achegándose progresivamente aos grupos da oposición.

Fontes

TRIBUNAL DE ORDEN PÚBLICO, Sumario 65/1969, sentenza 195.

Centro. Rúa Pío XII, 19, A Coruña
/ A CORUÑA