Praias de Coruxo

Praias de Coruxo

Resistencias civís organizadasResistencias culturaisPosguerra (39-51)Franquismo (51-75)

Nas praias de Coruxo (Fontaíña, Calzoa, Fechiño) tiveron casa de verán Francisco Fernández del Riego, os irmáns Álvarez Blázquez, Celso Emilio Ferreiro e Plácido Castro. Na casa de Francisco Fernández del Riego tiveron lugar as reunións para a reconstitución do Partido Galeguista a partir de 1943 e a asemblea de 25 de xullo de 1945 no que se nomeou un novo comité executivo do Partido Galeguista. Durante o Franquismo seguiu a ser lugar habitual de xuntanzas do galeguismo.

Fontes

FERNÁNDEZ DEL RIEGO, Francisco, O río do tempo. Unha historia vivida, Sada, Ediciós do Castro, 1990.

Rúa de Canido, 35, 36331 Vigo, Pontevedra, España, Vigo
/ Galicia