Peches reivindicativos na Concatedral de San Xulián

Peches reivindicativos na Concatedral de San Xulián

Resistencias civís organizadasIgrexaFranquismo (51-75)

A Igrexa ferrolá de San Xulián foi testemuño, nos últimos anos da Ditadura, de numerosos peches reivindicativos protagonizados por traballadores das empresas da zona. Estes peches enmarcáronse tanto no proceso de renovación de certas liñas na Igrexa tras o Concilio Vaticano II, coma na extensión da solidariedade cos traballadores en loita a todos os segmentos sociais, común especialmente en certas cidades a finais da ditadura.
Un exemplo disto foi o conflito de MEGASA, que tivo lugar nos últimos meses de 1970 e que mobilizou a solidariedade de diversos segmentos sociais cos traballadores de Ferrol. Un dos episodios que o amosan é o acaecido trala publicación, o 12 de novembro, da sentencia da maxistratura provincial, pola cal se decretaba procedente o despedimento de oito traballadores e resolto o contrato doutros setenta e tres. Ante a situación desfavorable para os obreiros en loita, estes idearon con membros da Igrexa antifranquista da contorna de Ferrol a realización dun peche na concatedral de San Xulián, ligada no momento ao clero máis afín ao Réxime. Para a realización do peche, de feito, non se pediu permiso ao párroco, por pensar que non sería concedido. O 13 de novembro, coa escusa de asistir á última misa, un grupo de aproximadamente cento cincuenta persoas, incluíndo obreiros coas súas familias e algún crego comprometido coa causa, recluíronse no templo. Ao día seguinte, sábado 14 de novembro, a veciñanza de Ferrol amosou a súa solidariedade co peche con aportacións do necesario para que este se mantivera, favorecendo así a capacidade de negociación dos traballadores. O peche so remataría coa intervención da forza armada na madrugada do domingo, desaloxando os traballadores pola forza e violando o concordato vixente entre a Igrexa e o Estado franquista. A pesares do desaloxo, os traballadores volveron ao templo durante a mañá do día 15 e durante o día 16, pasando as noites nas súas casas. O día 17, traballadores doutras empresas uníronse á reclusión diúrna. A ocupación intermitente da concatedral prolongouse ata o 5 de decembro.

Fontes

MARTÍNEZ, Xosé Antonio, A Igrexa antifranquista en Galicia. Análise histórica da crise posconciliar, Ediciós do Castro, Sada, 1995, 22 e segs.

A Magdalena. Rúa Igrexa, 104, Ferrol
/ A CORUÑA