Fuxidas aos montes de Feáns e Mesoiro

Fuxidas aos montes de Feáns e Mesoiro

FuxidasGuerrillaGuerra Civil (36-39)Posguerra (39-51)

Logo de que a cidade da Coruña quedara baixo dominio golpista, moitos dos que protagonizaran a resistencia fronte aos militares polas rúas da cidade emprender a fuxida cara á zonas montañosas próximas, dado o perigo que correrían de volver aos seus domicilios particulares ou ante a imposibilidade de non contar con acceso a algún refuxio clandestino dentro da poboación. Os montes de Feáns e Mesoiro acolleron importantes continxentes de fuxidos, que buscaron alí un lugar improvisado pero relativamente seguro no que agardar novas do que sucedería nos días seguintes. Secasí, as forzas de vixilancia coñecían perfectamente esta realidade, e por iso non tardaron en organizarse as primeiras partidas da Guardia Civil e de Falange para darlles captura.
En calquera caso, aqueles fuxidos ao monte nos primeiros momentos posteriores ao golpe, seguidos dos escapados nos meses que seguiron, acabarían formando, as primeiras estruturas organizadas de resistencia guerrilleira.

Fontes

GRANDÍO SEOANE, Emilio, "Tempo de violencia: A Coruña, 1936-1939" en GRANDÍO SEOANE, Emilio, Anos de odio: golpe, represión e Guerra Civil na provincia da Coruña (1936-1939), A Coruña, Deputación da Coruña, 2007.

Notas

As coordenadas correspóndense cun punto central do lugar de Feáns, ante a imposibilidade de ser máis específicos.

Feáns, 111, 15190 A Coruña, La Coruña, España, A Coruña
/ Galicia