Fuxida do pesqueiro María Elena

Fuxida do pesqueiro María Elena

FuxidasGuerra Civil (36-39)

O Sindicato de Pescadores de Mera (CNT) organizou esta fuxida en outubro de 1937, pola que seis tripulantes chegaron a Francia para logo pasar á zona republicana e loitar no Ejército Popular.

Fontes

PEREIRA, Dionisio, Loita de clases e represión franquista por mar, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 2010, 475.VELASCO, Carlos, A represión franquista en Oleiros (1936-1950), Editorial Trifolium, Oleiros, 2008, 46-47.

San Cosme de Maianca. Peirao de Mera, Oleiros
/ A CORUÑA