Fuxida da motora Cabo Finisterre

Fuxida da motora Cabo Finisterre

FuxidasGuerra Civil (36-39)

A motora abandonou Corcubión e dirixiuse ó porto asturiano de Lastres a finais de decembro de 1936, cos dous propietarios da embarcación a bordo, vinculados a UGT de Fisterra.

Fontes

PEREIRA, Dionisio, Loita de clases e represión franquista por mar, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 2010, 472.

San Marcos de Corcubión. Porto de Corcubión, Corcubión
/ A CORUÑA