Foxas no Cemiterio de San Xoán de Tabagón

Foxas no Cemiterio de San Xoán de Tabagón

FoxasGuerra Civil (36-39)

Lugar de enterramento de cinco persoas que foron executadas pola Garda Civil en febreiro de 1937 no Alto do Curto, preto da estrada de Baiona a A Guarda. Serían os veciños quen se encargarían de recoller e sepultar os corpos.

Fontes

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA, “Fosas en la parroquia de San Xian”, Mapa de fosas del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 2022, https://www.mpr.gob.es/memoriademocratica/mapa-de-fosas/Paginas/visorfosas.aspx?fid=2113, 14/08/2022.

San Xoán de Tabagón, O Rosal
/ PONTEVEDRA