Foxa no Cemiterio de San Martiño de Tameiga

Foxa no Cemiterio de San Martiño de Tameiga

FoxasGuerra Civil (36-39)

No cemiterio de San Martiño de Tameiga localízase unha das poucas foxas de Galicia que foi utilizada en distintas datas para enterramentos sucesivos, polo que parece, un total de vinte e dous. Aínda que orixinalmente ao lado do cemiterio, as ampliacións posteriores daquel fixeron que rematase dentro dos seus límites e desaparecese.

Estado

Conmemorado mediante monumento, inaugurado en setembro de 2008 en memoria dos represaliados do Concello de Mos, cos nomes das vítimas.

Fontes

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA, “Fosa de Tameiga”, Mapa de fosas del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 2022, https://www.mpr.gob.es/memoriademocratica/mapa-de-fosas/Paginas/visorfosas.aspx?fid=2471, 09/08/2022.

San Martiño de Tameiga, Mos
/ PONTEVEDRA