Execucións no Cemiterio de Santa María de Ombre

Execucións no Cemiterio de Santa María de Ombre

Lugares de execuciónExecuciónsGuerra Civil (36-39)

Lugar de execución de catro persoas veciñas de Cabanas, Vilarmaior e Monfero, a comezos de setembro de 1936: José Fernández Ares (de Cabanas), Francisco Muíño Castiñeiro (de Vilarmaior), Pedro Marcos Silvar (de Monfero) e Benito Souto Corral (directivo da “Sociedad de Agricultores de Monfero”).

Fontes

OJINAGA, Erroxeli, "Fusilados en Ferrol (A Coruña) las víctimas olvidada", Busturi Eginez, 21/09/2011, http://busturieginez.blogspot.com/2011/09/fusilados-en-el-ferrol-coruna-las.html, 07/09/2022. SUÁREZ, Xosé Manuel, Guerra civil e represión en Ferrol e comarca, Concello de Ferrol, Ferrol, 2002.

Rua Igrexa, 3, 15609 Pontedeume, A Coruña, España, Pontedeume
/ A Coruña