Execucións no Cemiterio de Catabois

Execucións no Cemiterio de Catabois

Lugares de execuciónExecuciónsGuerra Civil (36-39)

Despois do asasinato do falanxista Arsenio Muñiz, a Garda Civil asasina a catro traballadores aplicándolles a lei de fugas, a finais de decembro de 1948. Foron: Florentino Iglesias Varela, Francisco Loureda Silvar, Juan Fuentes e Antonio Martínez Ferro.

Fontes

MÁIZ, Bernardo, Resistencia, guerrilla e represión: causas e consellos de guerra (Ferrol, 1936-1975), A Nosa Terra, Vigo, 2007.

Catabois. Estrada de Catabois, 666, Ferrol
/ A CORUÑA