Execucións no Campo de Refoxos

Execucións no Campo de Refoxos

Lugares de execuciónGuerra Civil (36-39)

Tres executados.

Fontes

NOMES E VOCES, "Lugares de morte: falecidos/as polos fusilamentos ordenados pola autoridade militar", NOMES E VOCES, 2022, http://www.nomesevoces.net/gl/mapas-google/lugares-de-morte-falecidosas-polos-fusilamentos-ordenados-pola-autoridade-militar/, 14/08/2022.

Notas

As coordenadas son as do Lugar de Refoxos, por non poder ser máis específicos.

San Amedio de Corvillón. Lugar de Refoxos, Cambados
/ PONTEVEDRA