Execucións na Pena Grande de Silán

Execucións na Pena Grande de Silán

GuerrillaPosguerra (39-51)

O 21 de xuño de 1949, prodúcese a caída da guerrilla en Silán, sendo asasinados Celia Pernas, Josefa Escourido, Juan Gallego Abeledo, Xan de Xenaro e Manuel Clavero de la Iglesia.

Fontes

REDONDO, Francisco Xavier, Botarse ao monte: censo de guerrilleiros antifranquistas en Galiza (1939-1965), Ediciós do Castro, Sada, 2006.

Santo Estevo de Silán, Muras
/ LUGO