Execucións en San Estevo de Abellá

Execucións en San Estevo de Abellá

GuerrillaPosguerra (39-51)

Morte dos guerrilleiros Manuel Ponte Pedreira, Manuel Rodríguez Suárez e Manuel Díaz Pan, membros do destacamento Manuel del Río Botana da IV Agrupación Guerrillera, en maio de 1947, tras ser cercados pola Garda Civil.

Fontes

MARTÍNEZ, Lupe, Coa man armada. "Ejército Guerrillero de Galicia": IV Agrupación, 1946-1948, A Nosa Terra, Vigo, 2007. ASTRAY, Manuel, Síndrome del 36. La IV Agrupación del Ejército Guerrillero de Galicia, Ediciós do Castro, Sada, 1992.

Santo Estevo de Abellá. Lugar de O Fontao, Frades
/ A CORUÑA