Execución do crego Andrés Ares no Cemiterio de Santiago de Barallobre

Execución do crego Andrés Ares no Cemiterio de Santiago de Barallobre

Lugares de execuciónExecuciónsIgrexaGuerra Civil (36-39)

O 3 de outubro de 1936, o crego de Val do Xestoso, Andrés Ares Díaz, foi asasinado por un grupo de falanxistas e gardas civís por negarse a entregar os fondos da colecta para a festa dos Remedios, sendo acusado de pertencer a Socorro Rojo Internacional. Na súa morte tentou implicarse ao cura de Barallobre, Antonio Casas, confesor último de Ares, que intentara frear a represión na contorna.

Fontes

PRESTON, Paul, El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, Debate, Barcelona, 299.

Santiago de Barallobre. Rúa Santiago, 87, Fene
/ A CORUÑA