Estrada de Escairón-Monforte (km. 4)

Estrada de Escairón-Monforte (km. 4)

FoxasLugares de execuciónGuerra Civil (36-39)

Dous executados.

Fontes

NOMES E VOCES, "Lugares de morte: falecidos/as nos "paseos" e outras modalidades de represión paralegal. Lugo", NOMES E VOCES, 2022, http://www.nomesevoces.net/gl/mapas-google/lugares-de-morte-falecidosas-nos-paseos-e-outras-modalidades-de-represion-paralegal-lugo/, 14/08/2022.

, Monforte e Saviñao
/ LUGO