Estrada de A Coruña-Santiago de Compostela, (Km. 8), curva de Canabal, Rutis-Vilaboa

Estrada de A Coruña-Santiago de Compostela, (Km. 8), curva de Canabal, Rutis-Vilaboa

Lugares de execuciónGuerra Civil (36-39)

Na coñecida como Curva do Canabal, foron atopados os cadáveres de catro persoas: Francisco Gómez Blanco, Manuel Abelenda Catoira, Juan Otero López e Fernando Pombo Segade. O primeiro sería atopado a mediados de agosto de 1936, e os tres restantes, avanzado setembro.

Fontes

NOMES E VOCES (ed.), A represión franquista na comarca da Coruña: vidas na memoria, Laiovento, Bertamiráns, 2011. NOMES E VOCES, "Lugares de morte: falecidos/as nos "paseos" e outras modalidades de represión paralegal. A Coruña", NOMES E VOCES, 2022, http://www.nomesevoces.net/gl/mapas-google/lugares-de-morte-falecidosas-nos-paseos-e-outras-modalidades-de-represion-paralegal-a-coruna/, 14/08/2022.

Notas

Ante a imposibilidade de localizar as coordenadas do lugar no que se atoparon os corpos, estas díxanse na biblioteca municipal Xosé Cardeso Liñares, por estar xusto no lugar de Vilaboa.

Santa María de Rutis. Lugar de Vilaboa, Culleredo
/ A CORUÑA