Enfrontamento entre guerrilleiros e forzas de orde no Cañizo

Enfrontamento entre guerrilleiros e forzas de orde no Cañizo

GuerrillaGuerra Civil (36-39)

En marzo de 1939, produciuse un enfrontamento entre forzas de carabineiros, gardas civís e falanxistas coas partidas do Aguirre, Girón e O Bailarín, xunto con Tameirón e Gilberto Cuadrado, resultando dous mortos e seis feridos entre os perseguidores, mentres que os fuxidos lograron escapar a Portugal por Tameirón.

Fontes

FERNÁNDEZ, Eliseo; PEREIRA, Dionisio, A primeira resistencia armada ao golpe militar na Galiza (1936-1940), Em Selecta Companha, Santiago de Compostela, 2022, 105.

Notas

As coordenadas refírense á parroquial, por non poder ser máis precisos.

Santa María do Canizo, A Gudiña
/ OURENSE