Enfrontamento cos guerrilleiros en Pazos

Enfrontamento cos guerrilleiros en Pazos

GuerrillaPosguerra (39-51)

O cerco a varios guerrilleiros nunha vivenda no lugar de Pazos (Monfero), a finais de outubro de 1949, remata coa morte de sete persoas.

Fontes

REDONDO, Francisco Xavier, Botarse ao monte: censo de guerrilleiros antifranquistas en Galiza (1939-1965), Ediciós do Castro, Sada, 2006.

Notas

Por non contar cunha localización máis precisa, as coordenadas refírense ao Mosteiro de Santa María de Monfero, a parroquia na que se localiza o lugar de Pazos.

Lugar Convento, 2, 15619 Monfero, A Coruña, España, Monfero
/ A Coruña