Enfrontamento cos guerrilleiros en Pazos

Enfrontamento cos guerrilleiros en Pazos

GuerrillaPosguerra (39-51)

O cerco a varios guerrilleiros nunha vivenda no lugar de Pazos (Monfero), a finais de outubro de 1949, remata coa morte de sete persoas.

Fontes

REDONDO, Francisco Xavier, Botarse ao monte: censo de guerrilleiros antifranquistas en Galiza (1939-1965), Ediciós do Castro, Sada, 2006.

San Fiz de Monfero. Lugar de Pazos, Monfero
/ A CORUÑA