Cárcere de Monforte de Lemos

Cárcere de Monforte de Lemos

Prisións e torturasGuerra Civil (36-39)Posguerra (39-51)

Entre xullo de 1936 e ata finais do ano 1940, o centro tería albergado un total de 1225 presos políticos.

Estado

Hai un panel, mais obvia o uso do cárcere durante o século XX.

Fontes

SOUTO, María Jesús, La represión franquista en la provincia de Lugo, Ediciós do Castro, Sada, 2008, 81-83.

Monforte de Lemos. Rúa Zapaterías, 1, Monforte
/ LUGO