Campo de concentración de Padrón

Campo de concentración de Padrón

Campos de concentraciónGuerra Civil (36-39)

Campo de longa duración localizado na azucreira da parroquia de Santa María de Iria e que comezou a funcionar en decembro de 1937, cunha capacidade para mil setecentos prisioneiros. Foi abandonado en 1940.

Estado

O edificio sería posteriormente destruído e actualmente a área que ocupaba está destinada a uso residencial.

Fontes

HERNÁNDEZ, Carlos, Campo de concentración de Padrón, 2022, Los Campos de Concentración de Franco, http://www.loscamposdeconcentraciondefranco.es/campos/242, 14/08/2022.

Santa María de Iria, Padrón
/ A CORUÑA