Caída de Remesar

Caída de Remesar

ExecuciónsGuerrillaGuerra Civil (36-39)

Caída dos guerrilleiro Manuel Fernández Soto “Coronel Benito”, Elías López Armesto “Parajo” e Bernardo Álvarez Trabajo “O Gasta”, a raíz da actuación dun infiltrado.

Fontes

REDONDO, Francisco Xavier, Botarse ao monte: censo de guerrilleiros antifranquistas en Galiza (1939-1965), Sada, Ediciós do Castro, 2006.

Lugar Remesar, 24, 27359, Lugo, España,
/ Galicia