Caída de Luis Trigo Chao “Gardarríos” e Antonia Díaz Pérez

Caída de Luis Trigo Chao “Gardarríos” e Antonia Díaz Pérez

GuerrillaPosguerra (39-51)

En xuño de 1948, prodúcese a caída de Luis Trigo Chao “Gardarríos”, activo dende finais de 1936, e Antonia Díaz Pérez.

Fontes

REDONDO, Francisco Xavier, Botarse ao monte: censo de guerrilleiros antifranquistas en Galiza (1939-1965), Sada, Ediciós do Castro, 2006.

Notas

As imaxes corresponden á Rúa Montero Villegas, 19, en Lourenzá. O lugar onde se produciron os feitos sinalados, hoxe unha pensión.

Santa María de Lourenzá. Rúa Montero Villegas, 19, Lourenzá
/ LUGO