Boicot ao pagamento da cota de millo

Boicot ao pagamento da cota de millo

Resistencias civís non organizadasGuerra Civil (36-39)Posguerra (39-51)

469 labregos das parroquias de Cerceda, Xesteda, Meirama, Queixas, Rodís e As Encrobas boicotearon en xuño de 1944 o cobro da cota de millo por parte do Sindicato Nacional del Trigo, de xeito que aínda que o cobrador acudiu repetidas veces a intentar recadala, non puido recoller unha cantidade significativa.

Fontes

CABANA, Ana, Entre a resistencia e a adaptación. A sociedade rural galega no franquismo (1936-1960) [tese de doutoramento], Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2006.

Notas

Por non contar cunha localización máis precisa, as coordenadas refírense á Casa do Concello de Cerceda

San Román das Encrobas, San Martiño de Cerceda, Santo André de Meirama, Santa María de Queixas, San Martiño de Rodís, Santa Comba de Xesteda, Cerceda
/ A CORUÑA