Hostal dos Reis Católicos

Praias de Coruxo

Nas praias de Coruxo (Fontaíña, Calzoa, Fechiño) tiveron casa de verán Francisco Fernández del Riego, os irmáns Álvarez Blázquez, Celso Emilio Ferreiro e Plácido Castro....
Ler Máis

Café Derby (Vigo)

Lugar de celebración de tertulias durante a posguerra polos galeguistas en Vigo, entre os que se contan Xaime Isla Couto, Plácido Castro, os irmáns Álvarez...
Ler Máis